บริการของเรา

 

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด มีช่างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งการตรวจสภาพเครื่อง การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องปั๊มลม Puma และ Tiger ไม่ว่าจะเป็นระบบสายพาน โรตารี่ สกรู เก็บเสียง (silent type) และแบบไร้น้ำมัน (oilless) ด้วยประสบการณ์ที่เรามีมายาวนานกว่า 40 ปี จึงมีทีมงานช่างและฝ่ายบริการที่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ และบำรุงรักษา ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน หรือแม้กระทั่งบริการซ่อมนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้เครื่องปั๊มลมของท่านสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการในรูปแบบของ service contract รายปีสำหรับปั๊มลมสกรู เพื่อให้ท่านวางใจได้ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริการหลังการขายให้คำแนะนำ ปรึกษา รับซ่อมปั๊มลม แจ้งซ่อม และจำหน่ายอะไหล่แท้ มีอะไหล่พร้อมบริการตลอดอายุการใช้งาน

วิธีการแจ้งซ่อม

กรุณาแจ้งรายละเอียด 2 ส่วน คือ

วันและเวลาที่รับบริการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.15 – 17.15 น. (หากเป็นวันอาทิตย์จะมีการคิดค่าบริการเป็นพิเศษแล้วแต่กรณี)

บริการด้านข้อมูล

แนะนำวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานลมและอะไหล่ที่เหมาะสมของสินค้าต่ละรุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทฯ สามารถแนะนำตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การรับประกันสำหรับปั๊มลมใหม่ บริษัทฯ รับประกันให้ฟรี 1 ปีเต็มนับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทฯ จะจัดเข้าสู่ระบบการรับประกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีเงื่อนไขในการรับประกัน warranty card ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการรับประกัน 1 ปีเต็ม (ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการผลิต)


Find Us On :