การเลือกซื้อปั๊มน้ำ


ขั้นตอนที่ 1 เลือกปั๊มน้ำที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด เพราะจะมีผลต่อการรักษาความดันของน้ำในการใช้งานและช่วยประหยัดพลังงาน ควรติดตั้งระบบน้ำของปั๊มให้สามารถเก็บและจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อลดการใช้พลังงานในการสูบน้ำภายในบ้านเช่น ควรตั้งถังเก็บน้ำไว้ที่ชั้นบนสุดของบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 เลิกเปิดปั๊มน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้งานนาน ๆ และปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง น้ำหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนาน ๆ ก็ทำให้ปั๊มน้ำเดินเครื่องได้ อย่าเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูง ๆ เพราะปั๊มจะทำงานหนักและสิ้นเปลืองน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 เลิกซักผ้าหรือล้างถ้วยชามหรือล้างผลไม้โดยตรงจากก๊อกน้ำทีละชิ้น จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งน้ำและไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 ไม่ควรใช้ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการฉีดน้ำรดต้นไม้หรือสนามหญ้า ควรใช้น้ำจากการซักล้างหรือหลีกเลี่ยงโดยต่อน้ำจากก๊อกน้ำปกติที่ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ

Tags:

Find Us On :