TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 220V ท่อ 2"

ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 220V ท่อ 2"
ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 220V ท่อ 2"
3,670.00 บาท
Ex Tax: 3,670.00 บาท
  • Stock: In Stock
  • Reward Points: 36
  • Model: RJ-150A 220V
  • Weight: 21.60kg
  • Dimensions: 44.00cm x 28.00cm x 27.00cm

Product

ปั๊มน้ำหอยโข่งลวดอลูมิเนียม CHI PEN CH RJ-150A 220V ท่อ 2"


คุณสมบัติ (Features)

วัสดุ : มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดทองหล่อ

 - มอเตอร์ 2.2 HP

 - ขนาด 2" x 2" 

 - ปริมาณน้ำ 400 L/min

 - ส่งสูงสุด 18 m

 - กระแสไฟ 220 V

 - ความเร็วรอบ 2,850 RPM

การับประกันสินค้า

1. สำหรับการชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือเกิดจากการใช้งานของผู้บรึโภคในสภาพถูกต้อง 

ตามคำแนะนำหนังสือคู่มือการใช้งาน เป็นเวลา 12 เดือน ทางบริษัทจะบริการซ่อมฟรีไม่รวมค่าอะไหล่

2. หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า

จะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

2.1. ในระหว่างการขนส่งในส่วนของลูกค้าหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น

อุบัติเหตุ, ภัยรรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เข่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม,

น้ำกร่อน, น้ำเคมีที่เป็นกรถหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากก่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว,

แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ป้องกันที่หมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม

2.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์หรือซ่อมแชมแก้ไขชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไข

โดยผู้ขาดความชำนาญหรือ มิใช่ช่างของบริษัทฯ

2.3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ ความประมาทในการใช้งานสินค้า

จนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

2.4. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือแมลงต่างๆ เข้าไปขีดขวางการทำงานของขึ้นส่วน

2.5. ถอดรื้อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืน

เพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2.6. การตัดสินของบริษัทฯ ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้ง

หากไม่แสดงใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำสูงสุด400 L/min
ระยะส่งสูงสุด18 M.
รายละเอียดท่อ
ขนาดท่อ2"
Motor
กำลังไฟ2.2 HP

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good