มอเตอร์ไฟฟ้า HITACHI 4P

มอเตอร์แบบขาตั้ง 4P 220V. / 50Hz. (2 สาย)
ขนาด 1/4 HP - 10 HP
แบบ EFOU-KT ไม่มีคอน, มีคอนสองลูก
Tags:

Find Us On :