แท่นเจาะ TIGER

แท่นเจาะ Tiger
ขนาด รุ่น รายละเอียด
1/2" T-13 250 W.
1/2" T-13 H 375 W.
5/8" T-16 A 550 W.
5/8" T-16 B 550 W.
7/8" T-16 HA 550 W.
7/8" T-16 HB 550 W.
5/8" T-16 Y คอยาวเลื่อนได้
5/8" T-16 H  
1 1/4" T-25 H 220 V. 1 HP
1 1/4" T-25 H 380 V. 1 HP
1 1/2" T-32 220 V. 1.5 HP
1 1/2" T-32 380 V. 1.5 HP
Tags:

Find Us On :