แท่นเจาะ TIGER

แท่นเจาะ Tiger มอเตอร์ในตัว
TPD-16W
แกนรอบ 85 mm.
ความเร็ว 16 สปีด
พื้นที่โต๊ะ 250 x 250 mm.
มอเตอร์ 550 W
ขนาดเตเปอร์ 16 mm.
แกเตเปอร์ MT#2
ความสูง 980 mm.
ขนาดฐาน 420 x 250 mm.
Tags:

Find Us On :