มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้า

มอเตอร์หินเจียรไฟฟ้า Tiger Heavy Duty
รุ่น ขนาดหินเจียร์
นิ้ว
กระแสไฟ
W. / V.
ความเร็วรอบ
RPM.
TBG-5 5 180 / 220 2,950
TBG-6 6 350 / 220 2,950
  6 375 / 220 2,950
TBG-8 8 375 / 220 2,950
  8 400 / 220 2,950
TBG-10 10 750 / 220 2,950
Tags:

Find Us On :