มอเตอร์ไฟฟ้า ABLE

มอเตอร์ 2 สาย 220 V. / 50 Hz 4P (1500 R.P.M.)

รุ่น ขนาด
1/2 HP (3/4 HP 700 W.)
1 HP (1.25 HP 1000 W.)
1.5 HP  
2 HP  
3 HP  
5 HP  
7.5 HP  
10 HP  
1.5 HP รอบเร็ว  
2 HP รอบเร็ว  
3 HP รอบเร็ว  

มอเตอร์ 3 สาย 380 V./ 50 Hz 4P (1500 R.P.M.) ขาตั้ง

รุ่น ขนาด
1/2 HP (3/4 HP 700 W.)
1 HP (1.25 HP 1000 W.)
1.5 HP  
2 HP  
3 HP  
5 HP  
7.5 HP  
10 HP  
1.5 HP รอบเร็ว  
2 HP รอบเร็ว  
3 HP รอบเร็ว  

มอเตอร์ชนิดรอบเร็ว 380 V. / 50 Hz 2P (2850 R.P.M.)

ขนาด  
2 HP
2 HP

 

Tags:

Find Us On :