ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั้มน้ำหอยโข่ง CHI PEN (1")
รุ่น IDB - 35 (RD-35)  
กำลังไฟ 2200 V. / 50 Hz / 1/2 HP
ความเร็วรอบ 2850 R.P.M. / ขนาดท่อ 1"
กำลังสูบ 35 L/min
ส่งสูง 30 M.
Tags:

Find Us On :