ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั้มน้ำหอยโข่ง CHI PEN (2")
รุ่น RJ - 170  
มอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อ 3"
กำลังสูบ 700 L/min
สูงส่ง 20 M.
ไฟฟ้า 220 V.
ไฟฟ้า 380 V.
Tags:

Find Us On :