ปั๊มน้ำหอยโข่ง

http://www.tirawatgroup.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=32
ปั้มน้ำหอยโข่ง MIRANO (2")
รุ่น 2DK - 20A และรุ่น 2DK - 20
มอเตอร์ 2.2 HP ขนาดท่อ 2"
รุ่น 2DK-20A พันลวดอลูมิเนียม 220 V. / 380 V.
รุ่่น 2DK-20 พันลวดทองแดง 220 V. / 380 V.
Tags:

Find Us On :