ปั๊มน้ำหอยโข่ง

http://www.tirawatgroup.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=32
ปั้มน้ำหอยโข่ง MIRANO (2")
รุ่น PX-207  
มอเตอร์ 3 HP ขนาดท่อ 3"
ไฟฟ้า 220 V. / 380 V.
ไฟฟ้า 220 V. / 380 V.
Tags:

Find Us On :