ปั๊มแช่

ปั้มแช่เหล็กหล่อ, ลวดทองแดง 100% CHI-PEN CH
รุ่น มอเตอร์ ขนาดท่อ กำลังสูบ กำลังส่ง ความเร็บรอบ R.P.M.
WD 250 ธรรมดา 1/3 HP 1" (25 mm.) 25 L/min 12 M. 3000 R.P.M.
WD 370A ธรรมดา 1/3 HP 1" (25 mm.) 25 L/min 16 M. 3000 R.P.M.
WD 370FA มีลูกลอย 1/3 HP 1" (25 mm.) 25 L/min 16 M. 3000 R.P.M.
WD 700A ธรรมดา 1/2 HP 1 1/2" (40 mm.) 100 L/min 10 M. 3000 R.P.M.
WD 700FA มีลูกลอย 1/2 HP 1 1/2" (40 mm.) 100 L/min 10 M. 3000 R.P.M.
CAS 157FA มีลูกลอย 3/4 HP 2" (50 mm.) 250 L/min 7 M. 3000 R.P.M.
WD 750A ธรรมดา 1 HP 3" (75 mm.) 500 L/min 6 M. 3000 R.P.M.
WD 1100A ธรรมดา 1 1/2 HP 3" (75 mm.) 660 L/min 7 M. 3000 R.P.M.
WQD 750 ดูดโคลน 1 HP 2" (50 mm.) 300 L/min 12 M. 3000 R.P.M.
Tags:

Find Us On :