ปั๊มแช่แสตนเลส

ปั้มแช่สแตนเลส CHI PEN CH
รุ่น มอเตอร์ ขนาดท่อ กำลังสูบ กำลังส่ง ความเร็บรอบ R.P.M.
CSS 157 3/4 HP 2" (50 mm.) 15 M/hr. 250 L/min 7 M. 2880 R.P.M.
WSS 108 3/4 HP 2" (50 mm.) 10 M/hr. 165 L/min 8 M. 2880 R.P.M.
WSS 1011 1 HP 2" (50 mm.) 10 M/hr. 165 L/min 11 M. 2880 R.P.M.
WSS 816 1.5 HP 2" (50 mm.) 8 M/hr. 130 L/min 16 M. 2880 R.P.M.
WSS 1616 2 HP 2" (50 mm.) 15 M/hr. 250 L/min 15 M. 2880 R.P.M.
รุ่น มอเตอร์ ขนาดท่อ กำลังสูบ กำลังส่ง ความเร็บรอบ R.P.M.
CSS1510 1 HP 1" (25.4 mm.) 15 M/hr 10 M. 2880 R.P.M.
Tags:

Find Us On :