ปั๊มพ่นยาสะพายหลัง MITSU TIGER

ปั๊มพ่นยาสะพายหลัง 3WF-3A (SL)
ความจุถัง 26 L
ขอบเขตการพ่น 12 M.
กำลังในการขับเคลื่อน 2.13 KW. / 7500 RPM.
น้ำหนัก 12 Kg.
Tags:

Find Us On :