เครื่องกำเนิดไฟฟ้า TIGER

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า TE-1250
กระแสไฟฟ้า 900W. / 3.4A. / 220V. / 50Hz.
แรงขับเคลื่อน 63 CC.
ถังเชื้อเพลิง 4 L
ขนาด 380 x 330 x 330 mm.
น้ำหนัก 21 Kg.
Tags:

Find Us On :