ปืนอัดฉีด 1 ฟุต

ปืนอัดฉีด 1 ฟุต P-70
ฉีดน้ำเป็นละอองและฉีดตรง
มีหัวฉีดให้เลือก 2 ขนาด
สามารถล๊อคไกปืนได้
Tags:

Find Us On :