แท่นตัดไฟเบอร์ 14”

รุ่น CS3555R
ความเร็วรอบ (ไม่มีโหลด) 3600 R.P.M.
กระแสไฟ 220 V. / 50 Hz. / 10.5 A.
กำลังไฟฟ้า 2300 W.

ขนาดล้อตัด (นอก)

355 mm.
ขนาดแกน (ใน) 25.4 mm.
Tags:

Find Us On :