ปั๊มดูดน้ำมัน

http://www.tirawatgroup.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=34
ปั้มดูดน้ำมันสแตนเลส King (Taiwan)
รอบละ 1 ลิตร  
Tags:

Find Us On :