ปั๊มลม DC

ปั้มลม PUMA แบบ DC Air Compressors
รุ่น DC-02 12 V. DC-02 24 V.
ขนาด 1/4 HP 1/4 HP
กระแสไฟ DC 12V. / 20A / 50Hz. DC 24V. / 20A / 50Hz.
ปริมาณลม 34 L/min. / 3400 R.P.M. 34 L/min. / 3400 R.P.M.
แรงดัน 8 - 10 Kg/cm (150 Psi) 8 - 10 Kg/cm (150 Psi)
Tags:

Find Us On :