บล๊อกลม 1/2"

บล็อคลม 1/2" PUMA
รุ่น AT - 5004K
ขนาดแกนเพลา 1/2"
ขนาดของน็อต 16 mm.
ความเร็วรอบ 7000 RPM.
ความยาว 178 mm.
ท่อลมเข้า 1/4"
Tags:

Find Us On :