TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.5" MIRANO CPM-158 1HP 220V.

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.5" MIRANO CPM-158 1HP 220V.
ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.5" MIRANO CPM-158 1HP 220V.
2,950.00 บาท
Ex Tax: 2,950.00 บาท
  • Stock: In Stock
  • Reward Points: 29
  • Model: CPM-158
  • Weight: 12.00kg
  • Dimensions: 27.00cm x 35.00cm x 21.00cm

Product

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1.5" MIRANO CPM-158 1HP 220V.คุณสมบัติ (Features)

 - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดไฟเบอร์

 - มอเตอร์ : 1 HP

 - ขนาด : 1.5 " x 1.5 "

 - ปริมาณน้ำ 110 L/min

 - ส่งสูงสุด 32 m

 - ดูดลึก 9 m

 - กระแสไฟ 220 V

 - ความเร็วรอบ 2,850 RPM


การับประกันสินค้า

1. สำหรับการชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือเกิดจากการใช้งานของผู้บรึโภคในสภาพถูกต้อง 

ตามคำแนะนำหนังสือคู่มือการใช้งาน เป็นเวลา 12 เดือน ทางบริษัทจะบริการซ่อมฟรีไม่รวมค่าอะไหล่

2. หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า

จะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

2.1. ในระหว่างการขนส่งในส่วนของลูกค้าหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น

อุบัติเหตุ, ภัยรรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เข่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม,

น้ำกร่อน, น้ำเคมีที่เป็นกรถหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากก่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว,

แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ป้องกันที่หมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม

2.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์หรือซ่อมแชมแก้ไขชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไข

โดยผู้ขาดความชำนาญหรือ มิใช่ช่างของบริษัทฯ

2.3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ ความประมาทในการใช้งานสินค้า

จนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

2.4. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือแมลงต่างๆ เข้าไปขีดขวางการทำงานของขึ้นส่วน

2.5. ถอดรื้อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืน

เพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2.6. การตัดสินของบริษัทฯ ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้ง

หากไม่แสดงใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำสูงสุด110 L/min
ระยะดูด9 M.
ระยะส่งสูงสุด32 M.
รายละเอียดท่อ
ขนาดท่อ1.5"
Motor
กำลังไฟ1 HP
อัตราการหมุน2,850 R.P.M

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good