TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2"

ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2"
ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2"
4,190.00 บาท
Ex Tax: 4,190.00 บาท
  • Stock: In Stock
  • Reward Points: 41
  • Model: 2DK-20A 220V
  • Weight: 15.00kg
  • Dimensions: 39.00cm x 25.00cm x 28.00cm

Product

ปั๊มน้ำหอยโข่ง MIRANO 2DK-20A 2HP 220V. ท่อ 2"


คุณสมบัติ (Features)

 - มอเตอร์ขดลวดอลูมิเนียม/ใบพัดอลูมิเนียม

 - มอเตอร์ 2 HP

 - ขนาด 2" x 2"

 - ปริมาณน้ำ 520 L/min

 - ส่งสูงสุด 26 m

 - ดูดลึก 8 m 

 - กระแสไฟ 220 V

 - เรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อแข็งแรงพิเศษ

 - ระบบเทอร์โมสวิทช์ช่วยตัดการทำงานเมื่อเกิดความร้อนสะสมเกินค่ามาตรฐาน

 - ใช้ได้กับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไป

* ปริมาณน้ำแปรผันตามระยะการส่งสูง

การับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้และการบริการ เครื่องปั๊มน้ำ MAKO

1. สำหรับการชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือเกิดจากการใช้งานของผู้บรึโภคในสภาพถูกต้อง 

ตามคำแนะนำหนังสือคู่มือการใช้งาน เป็นเวลา 12 เดือน ทางบริษัทจะบริการซ่อมฟรีไม่รวมค่าอะไหล่

2. หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า

จะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

2.1. ในระหว่างการขนส่งในส่วนของลูกค้าหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น

อุบัติเหตุ, ภัยรรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เข่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม,

น้ำกร่อน, น้ำเคมีที่เป็นกรถหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากก่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว,

แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ป้องกันที่หมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม

2.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์หรือซ่อมแชมแก้ไขชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไข

โดยผู้ขาดความชำนาญหรือ มิใช่ช่างของบริษัทฯ

2.3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ ความประมาทในการใช้งานสินค้า

จนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

2.4. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือแมลงต่างๆ เข้าไปขีดขวางการทำงานของขึ้นส่วน

2.5. ถอดรื้อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืน

เพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2.6. การตัดสินของบริษัทฯ ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุa

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้ง 

หากไม่แสดงใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำสูงสุด380 L/min
ระยะส่งสูงสุด18 M
รายละเอียดท่อ
ขนาดท่อ2"
Motor
กำลังไฟ2 HP

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good