TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.

สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.
5,350.00 บาท
ยังไม่รวมภาษี: 5,350.00 บาท
  • Stock: In Stock
  • Reward Points: 53
  • Model: PM-38LR
  • Weight: 5.65กก.
  • Dimensions: 43.00ซม. x 36.00ซม. x 36.00ซม.
  • SKU: 210016544

Product 

สว่านโรตารี่ PUMA PM-38LR L shape 38 MM. 1200W.


คุณสมบัติ (Features)

- สว่านโรตารี่ L Shape

- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

- ความถี่ 50 เฮิรตซ์

- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1200 วัตต์

- ความเร็วรอบ 800 รอบ/นาที

- ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 38 มม.


การรับประกันสินค้า

ปีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
ไม่ชอบ ชอบ