TIRAWAT AIR COMPRESSORS
Your Cart

Join with Us

1. Sale Executive  จำนวน 3 อัตรา
หน้าที่ :
- ขายสินค้า แบร์นบริษัท เครื่องปั้มลม พูม่า
- นำเสนอขายสินค้า เข้ากลุ่มโรงงาน,โรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้าใหม่
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ : 
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- เคยทำงานขายนำเสนอสินค้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า
- มีรถยนต์, ใบขับขี่รถยนต์
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


2. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (Products Management)  จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ : 

- จัดทำโปรโมชั่น เปรียบเทียบราคาข้อมูลคู่แข่ง

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

- ประสานงานกับร้านค้า,ลูกค้า เพื่อจัดทำ,เสนอโปรโมชั่น

- จัดทำสื่อโปรโมชั่น และสื่อกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ เช่น Youtube,Tiktok,Facebook

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 

- วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ ด้าน Brand marketing หรือ Product marketing 1 ปีขั้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


3. พนักงานแนะนำสินค้า (PC)  จำนวน  หลายอัตรา

หน้าที่ :

- แนะนำ/บริการลูกค้า/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ ตั้งไว้

- เช็คสต๊อกสินค้าในสาขาที่ประจำอยู่

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 - มีใจบริการ

 - มีความกระตือรือร้น

 - มีวินัย ,มีความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด

เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


4. พนักงานขับรถผู้บริหาร  จำนวน  1  อัตรา

หน้าที่ :

- ขับรถให้ผู้บริหาร ไปสถานที่ต่างๆ

- บำรุงดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ

- ช่วยขับรถส่วนกลาง และงานอื่นที่มอบหมาย

คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- บุคลิกลักษณะดี อัธยาศัยดี

- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

- มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีเวลาการทำงานยืดหยุ่น 

- มีที่พักใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์บุคคล 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


5. Content  จำนวน  2 อัตรา

หน้าที่ :

-  ดำเนินการจัดทำและ วางแผนการสร้าง Content ให้ตรงต่อ Marketing Objection และความต้องการด้านการขายและแบรนด์   

-  คิดและสร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริม Branding และยอดขายของสินค้า Content ที่สามารถสร้างได้อาทิ graphic image, gif, video, blog post และสื่อ visual และสื่ออื่นๆ
คุณสมบัติ :

 - เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป                                                   

 - วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์ โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                     

 - สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้                               

 - มีความสามารถและความรู้ในโปรแกรม photoshop, illustrator, InDesign, และ premiere

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


6. Products Trainer  จำนวน  2 อัตรา

หน้าที่ : 

- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี                                                     

- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และดำเนินการฝึกอบรม ตามแผนฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่   

- ดำเนินการประเมินผลการอบรมในแต่ละครั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากำหนด
คุณสมบัติ :

- เพศหญิง/ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป                                                     

- วุฒิปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม                           

- มีประสบการ์ณด้าน Training เชิงวิศวะกรรม                           

- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้          

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


7. Sale Representative  จำนวน  1 อัตรา

หน้าที่ : 

- ติดต่อลูกค้า จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย                                                                 

- วางแผนการเข้าพบลูกค้าทั้งรายเก่าและใหม่                         

- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ทางลูกค้า

คุณสมบัติ :

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- มีประสาบการณ์ ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

- เคยทำงานขายนำเสนอสินค้ากับโรงงานอุตสาหกรรม 

- มีรถยนต์ ,ใบขับขี่รถยนต์

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


8. Asst. Sale Show room  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ : 

- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบการทำงาน           

- ประสานงานกับผู้บริหาร                                           

- สรุปปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติ :

- อายุ 30-45 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสาบการณ์ในตำแหน่งรองผู้จัดการร้านค้า 1-2 ปีขึ้นไป

- เคยทำงานใน 7-11 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


9. เจ้าหน้าที่ Call Center 
หน้าที่ :

- ดูแลรับสาย ให้ข้อมูล ติดตาม ดูแล ลูกค้าตลอดจนปิดเคส

- ลงบันทึกข้อมูลสายสนทนาลูกค้า และจดบันทึกประจำวัน แยกประเภทลูกค้า

- โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าและเช็คสถานะ  การให้บริการ

- ดูแลระบบ Line @ / E-Mail Line official พร้อมส่งเรื่องประสานงาน

- ลงบันทึกลูกค้า complain

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 

- การศึกษาปวส. ขึ้นไป 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]


10. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
หน้าที่ :

- ตรวจสอบสินค้าตามรายการที่ระบุเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

- จัดทำรายงานสรุปปัญหาและสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลพื้นที่จัดเก็บและควบคุมสินคัาที่ต้องการแก้ไขงานกับช่างให้ทันตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ :

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือโลจิสติกส์

- สามารถออกแบบฟอร์มในการตรวจสอบสินค้าที่เหมาะสม

- เก็บข้อมูล วิเคราห์และพัฒนาได้

- มีประสบการณ์ ด้าน QC 1 ปีขึ้นไป

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ปราการ  ดีรอด
เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-8482519
อีเมล : [email protected]